Гражданска отговорност – отговорност на всеки автомобилист

Гражданска отговорност – отговорност на всеки автомобилист

Гражданската отговорност е вид необходима застраховка за автомобили . Текстът на гражданската отговорност гласи, че застрахователят, с който ще сключим застраховката трябва да плати , сума за вреди, причинени от застрахованото лице на друго превозно средство . Предварително договорената застрахователна сума на гражданската отговорност покрива както видими , така и нематериални повреди или нарушаване на отговорностите на застрахованото лице .

За кого е застраховката гражданска отговорност?

Гражданската отговорност може да се сключи както от физически лица , така и от юридическо лице . Плюс това, тя може да бъде купена самостоятелно или наведнъж с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Поради каква причина гражданската отговорност е необходима в България ?

Употребяването на различни видове моторни превозни средства е предпоставка за редица опасности , които се създават на пътя. Поради това законодателят в страната изисква всички собственици на мотоциклети да разполагат с актуална гражданска отговорност. Идеята за застраховка – гражданска отговорност е популярна навсякъде по света, като във всяка страна може да варира и да съдържа разнообразие клаузи и условия . В страната , колите , регистрирани на територията на България и са в експлоатация , трябва да притежават заплатена застраховка гражданска отговорност.

Оферта за  гражданска отговорност 1
Оферта за гражданска отговорност

Покритие на гражданската отговорност

Договорът за необходимата застраховка “гражданска отговорност” на водачите на коли дава покритие на територията на България , на територията на другите държави-членки на Съюза и ЕИО, като важи и в Сърбия, Швейцария и Андора.

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е добавена застраховка, която Ви оферираме като притурка към гражданската отговорност. Основната цел на застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е да подсигури шофьора на колата сигурност при застрахователни събития по време на пътуване , които може да са пагубни за Вашето здраве и живот . Тъй като гражданската отговорност покрива заплахи ексклузивно за 3-ти лица, т.е. всички пътници в леката кола, като изключваме шофьора, това е личната ви помощ по пътя . Предлаганата застраховка , за разлика от гражданската отговорност, важи във всяка страна и се сключва допълнително и при изявено желание от Ваша страна .

Гражданска отговорност за неподдържани автомобили

Съгласно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е наложителна за всички коли , които са в регистрите на територията на България и не са обявени извън експлоатация . Това е валидно и за титулярите, които не използват автомобилите , но все още притежават регистрационните номера и малък и голям талон . Те по същия начин е редно да разполагат с налична застраховка гражданска отговорност. Затова ние ви препоръчваме да гледате дребните елементи , защото разсейването и неспазването на Кодекса за застраховането може да доведе трудности. Според текста на Кодекса, шофьорите на леки и тежкотоварни автомобили, които нямат задължителната гражданска отговорност, могат да отнесат глоба . Стойността на глобата , породени от липсата на гражданска отговорност варират в диапазон от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Избери сега  гражданска отговорност 2
Избери сега гражданска отговорност

С какво е важно да сте наясно при подписване на гражданска отговорност?

Полицата на гражданска отговорност се сключва за срок от една календарна година от считано от датата на издаване . Общата сума на гражданската отговорност може да бъде заплатена на един път , или на вноски – 2 или 4 вноски.

Какви заплахи фигурира в гражданската отговорност?

– належаща застраховка „Гражданска отговорност“ на шофьорите , при която Застрахователят се задължава да поеме отговорността на водача на застрахован автомобил за породените от собственика вреди на пасажери , създадени от управлението на кола до определените в Кодекса за застраховане лимити .

Трети лица са физически лица , които по време на сблъсъка, са се намирали в съответното превозно средство , с платена гражданска отговорност. Ако в момента на сблъсъка пътуващите в колата са над броя на местата , описани в гражданската отговорност, то всички компенсации ще спаднат по равно и ще бъдат разделени на равни части между пострадалите . Общата сума , която се изплаща като обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да превишава общата застрахователна стойност на местата в автомобила .

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, която гарантира включване на мястото на водача или за всички места в леката кола . Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, се използва на територията на цял свят и се сключва по искане на клиента .

Избери твоята гражданска отговорност 3
Избери твоята гражданска отговорност

Доверете се на сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност

Заложете на нашата застраховка гражданска отговорност, за да имате спокойствие и сигурност с всяко запалване на колата. Ние сме сигурен партньор на шофьорите в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност са гаранция за надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, разгледайте още :

Открий най-добрата  гражданска отговорност 4
Открий най-добрата гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 5
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 6
Изгодна гражданска отговорност
Избери твоята гражданска отговорност 7
Избери твоята гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 8
Открий най-добрата гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 9
Видове гражданска отговорност

За кого е застраховката гражданска отговорност?
Поради каква причина гражданската отговорност е необходима в България ?
Покритие на гражданската отговорност
Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ като компонент от гражданската отговорност?
Гражданска отговорност за неподдържани автомобили
С какво е важно да сте наясно при подписване на гражданска отговорност?
Какви заплахи фигурира в гражданската отговорност?
Доверете се на сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност